Juoksua 9,6 km.

Hieman ovat taudit vaivanneet, tämmösiä nämä talvet tahtovat olla. Painonhallinta on kuitenkin sujunut ihan hyvin.