Menestyksekästä vuottaa 2012!

 

Vuonna 2011 juoksua kertyi 1647.1 km.